Drobečková navigace

SDH Želízy > Ochrana obyvatel a KŘ > Varování a vyrozumění

 

Varován a vyrozumění

Varování – souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující opatření na ochranu obyvatelstva a majetku.

Vyrozumění – souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám podle  havarijních nebo krizových plánů.

Signály

1. varovný signál, kterým je „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény pro dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

2. signál „POŽÁRNÍ POPLACH“ zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty a není varovným signálem!!!

3. „AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN“ je pravidelněprováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00  až12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

V obci Želízy jsou umístěny dvě rotační sirény ( na OÚ Želízy čp.46 napojená na CO, na hasičsé zbrojnici čp.157 napojená na HZS ČR - slouží výhradně ke svolání JPO). V obci je dále instalován bezdrátová rozhlas pro informování obyvatel.