Drobečková navigace

SDH Želízy > Výjezdy jednotky > 2015

2015

Leden - únor

Březen:

1) Požár trávy Liběchov - Dne 25.3.2015 vyjela jednotky k požáru trávy do obce Liběchov. Na místě zjištěno, že se jedná o řízené pálení.

2) Požár trávy Medonosy - Dne 26.3.2015 vyjela jednotka k požáru trávy do obce Medonosy. Na místě zjištěno, že se jednalo o vypalování, které se vymklo kontrole majitele. Ten místo lokalizoval před příjezdem jednotek PO. Jednotka následně místo prolila vodou.

3) Technická pomoc Tupadly - Dne 31.3.2015 vyjela jednotka k technické pomoci a odstranní nebezpečných větví v kabelech el. vedení. Jednotka společně s pracovníky ČEZ provedla pokácení a prořezání místa pod vedením. Místo bylo osvětleno za pomocí integrovaného osvětlovacího stožáru na voze CAS 25 š706.

4) Technická pomoc Medonosy - Dne 31.3.2015 vyjela jednotka k odstranění překážek na komunikaci mezi obcemi Medonosy a Osinalice. Jednotka provedla za pomocí motorové pily odstranění dvou stromů na komunikaci.

5) Technická pomoc Šemánovice - Dne 31.3.2015 vyjela jednotka k odstranění překážky na komun ikaci mezi obcemi Sitné a Šemánovice. Jednalo se o ovocný strom padlý ne celou šíři vozovky v k.ú. obce Šemánovice. Při zpáteční cestě jednotka dále odstranila překážku na komunikaci v obci Horní Zimoř.

Duben

6) Technická pomoc Želízy - Dne 7.4.2015 vyjela jednotka k možnému zahoření sazí v komínovém tělese. Na místě po provedeném průzkumu bylo komínové těleso kontrolováno pomocí Termokamery HZS ČR. Událost se obešla bez zásahu jednotky.

Květen

7) Požár kabelu veřejného osvětlení Želízy - Dne 12.5.2015 vyjela jednotka k požáru elektrických rozvodů do obce Želízy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zahoření izolace kabelu v. osvětlení. Ve spolupráci s pracovníky Ems byl el. kabel odpojen. 

8) Záchrana osoby Osinalice - Dne 30.5.2015 vyjela jednotka k pádu muže ze skály. Jednotka společně s HZS Mělník provedla stabilizaci osoby na nosítka, pomocí kterých muže transportovala k ZZS.

Červen

9) Požár polní, polní porost - 13.6.2015 vyjela jednotky k požáru stromu od kabelu el. vedení. Po příjezdu na místo bylo provedeným průzkumem zjištěno, že k požáru nedošlo.

Červenec

10) Technická pomoc - 1.7.2015 vyjela jednotky k pohřešování malého dítěte do obce Ješovice. V průběhu jízdy jednotky na místo bylo dítě naleznuto.

11) Požár - 21.7.2015 vyjela jednotka vozy 2x Cas 25 š706 k požáru strniště mezi obce Mělník Chloumek a Strážnice. Vzhledem k suchému počasí byl vyhlášen II. stupeň poplachu.

Srpen

12) Dopravní nehoda - 6.8.2015 vyjela jednotka k požáru OA na komunikaci I/9. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o DN bez zahoření OA. ZZS na místě. Jednotka provedla požární opatření a řízení provozu na komunikaci.

Listopad

13) ZOZ - 14.11.2015 vyjela jednotka k pátrání po tonoucím muži k toku Labe mezi obce Liběchov a Vehlovice. Jednotka provedla osvícení vodní hladiny u "elektrárny D.Beřkovice a pátrala na břehu pod obcí Vehlovice.