Drobečková navigace

SDH Želízy > Mladí hasiči

Mladí hasiči

Cesta ke kroužku

Kroužek mladého hasiče se podařilo oživit v podzimním období roku 2013 po úsilí členů zásahové jednotky, kterým po ohlednutím nad věkem členů jednotky došlo nemilá věc. A to ta, že nejmladšímu členovi aktivní základy SDH a JPO je už přes 20 let. A po této generaci již sbor postrádá mladou krev, které by předal své zkušenosti, znalosti a převážně své poselství v pomoci občanům a obci. 

Cesta k znovu obnovení kroužku, který měl od poloviny 20. století do jeho konce nesmírnou tradici plnou úspěchů, byla klikatá. Stále se nepodařili najít obětaví vedoucí, kteří by si toto břímě vzali pod patronát. Naštěstí se na jaře roku 2013 myšlenka pohnula vpřed až k oficiálnímu přivítání, které proběhlo na podzim téhož roku.

 

Kroužek mladého hasiče

Mladí hasiči se scházejí každou sobotu ve školním roce od 09:00 hodin do 11:00 hodin v domě hasičů v Želízích.

Kroužek vedou vedoucí mládeže z různých odvětví běžného života i příslušníci IZS.

Kroužek vychovává své nástupce v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a rozvíjí tvůrčí myšlení dětí. Snaha je jak již bylo zmíněno, vychovat s dětí nástupce členů jednotky sboru dobrovolných hasičů v Želízích a nové hrdiny a záchranáře 21.století. Děti si odnesou z kroužku informace, které jim pomohou se zachovat v různých krizových situacích. Kroužek dětem přinese pohled do problematiky IZS. 

Všechny znalosti se budou mladí hasiči snažit získávat tzv. "Škola hrou", účastí na různých soutěžích pořádaných OSH Mělník a různými výlety.

Důležité je aby děti odcházeli s kroužku s dobrou náladou, užitečnými znalostmi a chutí vrátit se k nám zpět. :)