SDH Obce Želízy

Sbor dobrovolných hasičů Želízy

Historie Hasičů v obci Želízy není doposud jasná. Jejich existenci potvrzuje kniha příspěvků z roku 1902. V této krize je ale i letopočet, který nedá současným pokračovatelům spát, tím je letopočet 1877. Tento letopočet je zapsán u třech členů místního sboru, z překladu je možné, že se jedná o „vstup“. Zda se jednalo o datum vstupu do místního sboru požárníků, není zatím jisté, a proto se nad datem založení hasičů v obci Želízy vznáší stále otazník. Činnost místního sboru přerušila II. světová válka.


V roce 1946 však místní obyvatelé sbor znovuobnovili. Od tohoto data místní sbor jen vzkvétal a rozšiřoval své řady. Úspěchy z této doby dokazují poháry a diplomy z hasičských soutěží. Největším úspěchem, který nebyl doposud překonán, je 2. místo na republikovém mistrovství žen v 60. letech. Tehdy přemohlo
smíšené družstvo pouze družstvo ze Slovenska. Na přelomu století zažil sbor menší úpadek mladých hasičů se nedostávalo a tak sbor čekal na novou krev, Která by jej vrátila zpět na výsluní. A dočkal se. Od roku 2004 začaty do sboru přicházet mladé posily. Bylo obnoveno závodní družstvo mužů, které začalo měřit své síly s ostatními sbory v okrese Mělník. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Stále se rozšiřující řady sboru a tvrdý vytrvalý trénink, přinesl první ovoce. Tím bylo 1. místo v požárním útoku v soutěží „O pohár starosty obce Dřínov“. Tento pohár odstartoval zlatý rok, kdy se naše družstvo dělilo o první příčky s kolegy ze Střem ještě několik dalších let.

IMG_1777.JPGNěkolikrát byla postavena dvě družstva mužů a také družstvo žen. Po roce 2011 začali opět docházet mladě posily, z chlapců se začali stávat chlapi a otcové od rodin, z dívek ženy a matky. Bylo třeba opět omladit stárnoucí sbor. Někteří zakladatelé stárnoucích závodních družstev založili s novými pomocníky „Kroužek mladého hasiče“, který již od roku 2014 vychovává své nástupce.

 

 

 

Organizační struktura Členové jednotky

 

Facebook Hasiči Želízy Facebook Mladí hasiči Pojď mezi nás