Drobečková navigace

SDH Želízy > Výjezdy jednotky > 2016

2016

Leden:

1) Technická pomoc: Dne 26.1.2016 vyjela jednotka vozem VeA Nissan Navara k odstranění překážek na   komunikaci. Mezi obcemi Želízy a Tupadly.

Únor:

2) Technická pomoc: Dne 5.2.2016 vyjela jednotka ke kolizi OA na pozemní komunikaci. Jednotka provedla protipožární ochranu a vyprostila vozidlo, které se nacházelo částečně mimo komunikaci, tak aby nedošlo k úniku ropných látek do okolí.

3) Záchrana osob a zvířat: Dne 10.2.2016 vyjela jednotka k pátrání po osobě, která se ztratila v lesích v okolí obce H. Vidim. Jednotka společně s HZS Mk muže vypátrala a po transportu do obce jej předala ZZS.

4) Požár: Dne 12.2.2016 vyjela jednotka k požáru sazí v komíně do obce liběchov. Zásah byl komplikován zahořením trámů v komíně. Jednotka ne místě strávila cca 9 hodin.

Březen

Duben

5) Technická pomoc: 27.4.2016 vyjela jednotka k odstranění překážky na komunikaci do obce Želízy. Jednotka provedla odstranění strumu na komunikaci pomocí motorové pily a následně se vrátila zpět na základnu.

Květen

6) Požár: Dne 13.5.2016 vyjela jednotka k požáru drážní budovy v demolici do obce Liběchov. Jednotka na místě prováděla hasební práce společně se SŽDC Kralupy n/Vlt.

7) Požár: Dne 19.5.2016 vyjela jednotka k požáru lesního porostu do obce Medonosy. Na místě zjištěno, že požár se nachází již v Libereckém kraji. Jednotka se na místo dostavila současně s JSDHO Dubá, kdy ta následně prováděla hasební zásah.

 Červen

8) Technická pomoc: Dne 3.6.2016 vyjela jednotka k odstranění stromu padlého na komunikaci mezi obce Želízy a Dolní Zimoř.

9) Technická pomoc: Dne 10.6.2016 vyjela jednotka k odstranění větví z komunikace nad hospůdku Kovárna v obci Želízy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o 3. vyvrácené stromy, u kterých hrozil pád na celou šíři komunikace. V přítomnosti se starostou obce bylo rozhodnuto o jejich odstranění.

10) Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů: Dne 13.6. 2016 na žádost vedení obce a správce lesa, vyjela jednotka k odstranění nebezpečných stromů z turistické stezky mezi obcemi Želízy a Tupadly. V letních měsících se jedná o vytíženou cestu nejen pro pěší, ale i cyklisty.

11) Požár: Dne 17.6.2016 vyjela jednotka k požáru polního porostu do obce D.Vidim. Požár vznikl od přerušeného kabelu el. vedení.  

12 - 19) Dne 25.6.2016 jednotka vyjela k:

Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací. Kokořínský důl. Překážky odstraněny před příjezdem jednotky. Jednotka odvolána do obce N. Tupadly.

Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů - Strom na střeše RD (hospodářského stavení). Jednotka při přejezdu mezi událostmi musela odklidit 2 stromy přes komunikaci, které jí bránili v další jízdě. Vzhledem k tomu, že na místě nehrozilo již k dalšímu nebezpečí, bylo rozhodnuto o odstranění specializovanou firmou.

Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací. Mezi obcemi Sitné a Šemánovice, zablokoval padlý strom autobus se svatebčany. Jednotka strom odstranila a komunikaci zprůjezdnila. Následně pokračovala k další události.

Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací. V Chatové osadě Malý Hubenov směr do obce Liběchov, jednotka odstranila strom přes komunikaci.

Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů. Jednotka na křižovatce mezi obcemi Chodeč, H.Zimoř a D. Zimoř odstranila pomocí navijáku prasklou větev nad komunikací.

Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací - Jednotka odstranila stromy zasahující do jednoho pruhu komunikace od obce Zelízy do obce Sitné.

Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací. Jednotka odstranila stromy zasahující do šíře jednoho pruhu mezi obcemi Želízy a D. Zimoř

Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů. Jednotka odstranila třešeň, který se vlivem poryvu větru rozštípnula a část stromu spadl na pozemek u domu čp.19 v obci Želízy. Vzhledem k bezpečnosti v okolí, byla pokácena i zbylá část stromu.

 Červenec

20) Dopravní nehoda - požár: Dne 2.7.2016 vyjela jednotka k požáru vozidla do obce Medonosy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jednalo o DN jednoho OA, byz zahoření.

21) Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací: Dne 2.7. jednotka vyjela k odstranění stromu přes komunikaci u obce D.Zimoř. Strom již odstraňoval místní občan. Jednotka následně odstranění dokončila a po zprůjezdnění se vrátila zpět na základnu.

22) Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů: Dne 14.7. jednotka vyjela do obce Osinalice k odstranění nebezpečných stavů. Jednotka vyjela vozem Nissan Navara i CAS 25 š706.

23) Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací: Dne 27.7. vyjela jednotka k odstranění bahna na komunikaci I/9 v nepřehledné zatáčce u obce Chudolazy.

24) Technická pomoc - Odstranění překážek z komunikací: Dne 28.7. vyjela jednotka k odstranění větve na komunikaci I/9 v nepřehledné zatáčce u obce Chudolazy.

Srpen

25) Technická pomoc - Hmyz: Dne 1.8.3016 vyjela jednotka k likvidaci sršního hnízda do areálu Slavín Tupadly.

26) Technická pomoc: Dne 2.8.2016 vyjela jednotka k odstranění nebezpečného stromu nakloněného nad fot.hřiště v obci Želízy.

27) Technická pomoc: Dne 3.8.2016 vyjela jednotka k odstranění stromu přes komunikaci mezi Kempem Želízy a koupalištěm Želízy.

28) Technická pomoc - odstranění neb. stavů. Dne 5.8.2016 vyjela jednotka k překážce na komunikaci I/9 mezi obce Tupadly a Medonosy.

29) Požár - Dne 29.8.2016 byla jednotka povolána k požáru skládky BIOodpadu. Jednotka byla následně odvolána při cestě k místu události. 

30) Technická pomoc - Hmyz: Dne 29.8.2016 vyjela jednotka k odstranění bodavého hmyzu do obce Tupadly.

Září

31) Požár - Dne 9.9.2016 vyjela jednotka k požáru starého kmenu do obce Želízy.

32) Požár - Dne 15.9.2016 vyjela jednotka k požáru lesa do obce Medonosy.

33) TP - čerpání - Dne 18.9.2016 vyjela jednotka k čerpaní vody z kotelny do obce Želízy.

Říjen

34) Technická pomoc - Dne 4.10.2016 vyjela jednotka k odstranění stromu na komunikaci mezi obce Želízy a Tupadly.

35) Požár - Dne 13.10.2016 vyjela jednotka k dohašovacím pracem do obce Dobřeň, kde došlo k požáru roubenky.

36) Požár - Dne 26.10.2016 vyjela jednotka k požáru pilin do obce Liběchov.

Listopad

 37) Požár - Dne 24.11.2016 vyjela jednotka k požáru dopravního prostředku do obce Liběchov. Jednotka byla odvolána při cestě k události.